Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Přípravy žadatelů o NRP

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Naše služby > Přípravy žadatelů o NRP

PŘÍPRAVY ŽADATELŮ O NRP

Od roku 2013 je Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace pověřeno zajišťováním příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje Krajský úřad.

Naši pracovníci byli v roce 2014 zařazeni do vzdělávacího programu PRIDE, který slouží jako vzorový projekt pro přípravu a podporu pěstounských a adoptivních rodin. Jeho cílem je zvýšit kvalitu služeb z oblasti pěstounské péče a adopce pomocí standardizovaného, jednotného a přehledného rámce vztahujícího se na nábor, výběr a přípravu pěstounů a osvojitelů.

Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče se skládá ze 48 hodin skupinových setkání (9 sezení po 4 hodinách) a 12 hodin individuálních konzultací v rámci návštěv v rodině žadatele. Na závěrečném panelu se žadatelé mají možnost seznámit s dalšími odborníky z oblasti náhradní rodinné péče. Sezení i individuální konzultace vede dvojice lektorů. Jedním z lektorů je zkušený náhradní rodič a druhým je psycholog z Poradny pro rodinu.

Přípravy vedou psycholožky: PhDr. Monika Stejskalová, PhDr. Lucie Rozsypálková a Darina Skokanová. Lektorsky se na přípravě podílejí pěstounky: Renata Skarková, Juliana Vohralíková, Eva Winigová, Mgr. Ing. Kamila Tichá a Jitka Zárubová.

CLOSE
CLOSE