Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

PORADNY PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE

NABÍZEJÍ POMOC A PODPORU DĚTEM, RODINÁM, MANŽELSKÝM PÁRŮM A DALŠÍM OSOBÁM, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

V režimu zákona o sociálních službách poskytujeme sociální službu:

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně – právní ochrany dětí poskytujeme:

Nabízíme také placené služby orgánům sociálně – právní ochrany dětí.