Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

PORADNY PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE

Nabízejí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

V období vyhlášeného nouzového stavu poskytujeme služby v rámci běžné pracovní doby zejména formou telefonických konzultací.

Je také možné domluvit si předem konkrétní termín a čas telefonické konzultace s konkrétním pracovníkem. O termín si zavolejte na příslušné pracoviště. Děkujeme.

Společně to zvládneme!

V režimu zákona o sociálních službách poskytujeme sociální službu:

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně – právní ochrany dětí poskytujeme:

Nabízíme také placené služby orgánům sociálně – právní ochrany dětí.