Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Cílová skupina

Úvodní stránka > Intervenční centra > O nás > Cílová skupina

cílová skupina
Cílovou skupinou sociální služby intervenční centra jsou oběti domácího násilí ve věku od 16 let.
Služba je určena pro:
  • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky;
  • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum – nízkoprahoví uživatelé;
  • osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých
    osob atp.
Služba není určena pro:
  • osoby, které nejsou ohroženy domácím násilím nebo nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob atp.;
  • osoby násilné.
zachránce
Sociální služba intervenční centra je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci – např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci apod.). Pracovníci Intervenčního centra Olomouc jim poskytnou požadované informace v rámci základního sociálního poradenství.
CLOSE
CLOSE