Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Intervenční centrum Olomouc poskytuje pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Naším cílem je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. Služba je poskytována bezplatně.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK INTERVENČNÍHO CENTRA OLOMOUC:

Veřejný závazek – intervenční centra