Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Pro naše pěstouny

Úvodní stránka > Dohody o výkonu pěstounské péče > Pro naše pěstouny

Informace o doprovázení ve Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci

(zkrácená verze standardů kvality ve Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci)

 

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE