Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

V naší službě Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi můžete spolupracovat se sociální pracovnicí a psycholožkou.

Sociální pracovnice  

vám poskytne podporu při řešení vaší aktuální sociální situace. Poskytne vám sociálně-právní poradenství a soustavnou sociální pomoc ambulantní a terénní formou.

Psycholožka

vám poskytne sociálně-terapeutickou podporu při řešení vašich potíží v oblasti rodinných či vrstevnických vztahů. Psychologickou pomoc můžete využít pouze ambulantní formou.

CLOSE
CLOSE