Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je určena pro

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let (v případě studia dítěte), ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi

Jsme zde pro děti, dospívající, rodiče. Pracujeme s jednotlivci (dospělými a dětmi) i celou rodinou.

Jsme tu zejména pro rodiny
 • které se nalézají v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci (např. finanční či bytové potíže, obtíže s péčí o domácnost, hospodařením, problémy pramenící například ze zadlužení, nezaměstnaností, závislostí, domácího násilí)
 • které prochází zátěžovou životní situací, změnou na kterou se obtížně adaptují – např. rozvod, odchod partnera, úmrtí člena rodiny, stěhování
 • které jsou ohroženy odebráním dítěte do institucionální péče nebo jejichž dítě se navrací, má navrátit do jejich péče
Jsme tu zejména pro rodiče
 • kteří usilují o posílení či nápravu rodinných vztahů, zlepšení vzájemné komunikace, zmírnění konfliktů
 • kteří hledají pomoc a podporu v otázkách výchovy dětí, chtějí lépe porozumět svým dětem
 • jejichž děti využily zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Jsme tu zejména pro děti a dospívající
 • Kteří se nalézají v zátěžové životní situaci, na kterou se obtížně adaptují (např. rodinné potíže, situace rozpadu vztahu rodičů, přítomnost násilí v prostředí dítěte, potíže s vrstevníky či ve školním prostředí)
 • Kteří usilují o zlepšení svých vztahů (rodinných, kamarádských, ve škole), chtějí zlepšit svou komunikaci, sociální dovednosti, schopnost řešit hádky či si jen o této situaci popovídat
 • Kteří mají nějaké trápení, prožívají těžké emoce (například smutek, strach vztek, samotu či méněcennost) a potřebují to s někým sdílet

V těchto situacích někdy může být těžké se svěřit, často tomu brání pocity studu či strachu. Můžete se rozhodnout zůstat v anonymitě, nesdělovat osobní identifikační údaje. Pracovníci naší služby jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

CLOSE
CLOSE