Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Jak si domluvit schůzku

Úvodní stránka > Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi > O nás > Jak si domluvit schůzku

Pokud si přejete domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí nebo psycholožkou, využijte telefonických kontaktů a zavolejte si o termín. Pracovnice Vám nabídnou nejbližší možný.

Pracovnice o termín schůzky můžete požádat také prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. Všechny kontakty na pracovnice včetně adresy zařízení naleznete zde.

K objednání schůzky není potřeba žádné doporučení.

Jak vypadá první setkání u nás

U vchodových dveří zazvoníte na zelený zvonek označený „Rodiny s dětmi“. Služba je poskytována v 5. patře budovy, je možno použít výtah či schodiště. V prostorách 5. patra Vás uvedeme do čekárny.

První schůzka s odborným pracovníkem služby SASRD trvá přibližně 60 – 90 minut a je nezávazná. Slouží k vzájemnému představení se a zorientování se ve Vaší životní situaci. Setkání probíhá v konzultační místnosti, kde Vás nebude nikdo rušit. V průběhu první schůzky probereme možnosti řešení vaší situace a dohodneme se na dalším postupu. Pokud společně dojdeme k závěru, že Vám naše služba nemůže pomoci při řešení Vaší situace, můžeme Vám zprostředkovat kontakt na odborníka, který se danou problematikou zabývá.

Odborní pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a veškeré Vámi sdělené informace jsou důvěrné. Máte právo zůstat v anonymitě.

CLOSE
CLOSE