Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Služba je od 18.3.2020 nařízením vlády po dobu trvání nouzového stavu pozastavena.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytujeme odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a rodinám, které se
nacházejí v obtížné životní situaci….

Naše služba cíleně a aktivně podporuje rodiny s dětmi a děti, které:

  • jsou v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci (socioekonomická situace rodiny, nízké rodičovské kompetence),
  • mají dlouhodobé komunikační či jiné rodinné potíže,
  • zažívají problematické situace dětí ve školním kolektivu,
  • jsou ohroženy dlouhodobým výskytem sociálně patologických jevů v jejich přirozeném, prostředí (alkohol, drogy, domácí násilí).

Podpora je poskytována sociálním pracovníkem a psychologem.

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je službou ambulantní i terénní. Je to služba bezplatná. Poskytujeme ji na území olomouckého kraje.