Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Co je pěstounská péče?

Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče o děti. Většinou se jedná o děti, jejichž rodiče se o ně z nějakého důvodu nemohou, neumějí nebo nechtějí postarat.  Může jít také o děti s rizikovou anamnézou, nejistou prognózou, děti s různými postiženími, psychicky deprivované, s poruchami psychického vývoje a děti starší. Pěstounská péče umožňuje život v rodině těm dětem, které by se z různých důvodů nedostaly do adopce a hrozilo by jejich setrvání v ústavní péči. Pěstoun zajišťuje výchovu dítěte po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však několik let, či až do dospělosti dítěte. Tato forma náhradní rodinné péče je finančně podporovaná státem.

Chtěli byste se stát pěstounem?
Stále se rozhodujete a hledáte informace o tom, co vlastně pěstounská péče obnáší?
Chcete zjistit, zda budete vhodným kandidátem na pěstouna?
Zajímá Vás, pro jaké děti se hledají pěstouni?

Tyto a další otázky Vám můžou zodpovědět naši odborní pracovníci nebo je můžete najít v příručce Já pěstoun.

Již jste rozhodnutí stát se pěstounem a zvažujete, s jakou organizací uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče?

Informace o organizacích doprovázejících pěstounské rodiny získáte u příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Olomouckého kraje.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace má již od roku 2013 pověření k uzavírání  Dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Co naše organizace nabízí pěstounům?

  • Příspěvek na respitní péči částkou až 7000 Kč ročně na jedno dítě.
  • Zajištění psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci. Tuto pomoc zajišťujeme psychology a sociálními pracovníky organizace nebo externími odborníky.
  • Nabízíme vzdělávání pro pěstouny realizované našimi odbornými pracovníky. Pořádáme letní víkendová vzdělávací setkání. Jak probíhalo naše poslední vzdělávání, se můžete podívat zde. Umožňujeme vzdělávání i u jiných vzdělávacích institucí dle zájmu a potřeb pěstounů.
  • Zajišťujeme asistenci při kontaktech dítěte s biologickou rodinou
  • a další.

Užitečné odkazy

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE