Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Mgr. Zuzana Černá

vedoucí a metodik dohod o výkonu pěstounské péče, sociální pracovnice
Telefon: 725 477 749
e-mail: cerna@ssp-ol.cz

Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme na všech našich pracovištích.

Kontakty na naše klíčové pracovníky:

 • Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc:
  Mgr. Zuzana Černá, tel.: 725 477 749
  e-mail: cerna@ssp-ol.cz
 • Poradna pro rodinu Prostějov, Bezručovo nám. 9, 796  01 Prostějov
  Bc. Silvie Pazderová, tel.: 725 477 545, 731 447 456
  e-mail: pazderova@ssp-ol.cz
 • Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov
  Bc. Jana Hlobilová, tel.: 725 477 828, 731 447 458
  e-mail: hlobilova@ssp-ol.cz
 • Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, 787 01 Šumperk
  Bc. Dagmar Roháčková, tel.:725 477 353, 731 447 454
  e-mail: rohackova@ssp-ol.cz
 • Poradna pro rodinu Jeseník, Dukelská 15, 790 01 Jeseník:
  Bc. Eva Rovňanková, tel.:776 735 663, 731 447 453
  e-mail: rovnankova@ssp-ol.cz

Kontakty na zástupy klíčových pracovníků naleznete zde

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE