Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytujeme odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a rodinám, které se
nacházejí v obtížné životní situaci….

Naše služba cíleně a aktivně podporuje rodiny s dětmi a děti, které:

  • jsou v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci (socioekonomická situace rodiny, nízké rodičovské kompetence),
  • mají dlouhodobé komunikační či jiné rodinné potíže,
  • zažívají problematické situace dětí ve školním kolektivu,
  • jsou ohroženy dlouhodobým výskytem sociálně patologických jevů v jejich přirozeném, prostředí (alkohol, drogy, domácí násilí).

Podpora je poskytována sociálním pracovníkem a psychologem.

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je službou ambulantní i terénní. Je to služba bezplatná. Poskytujeme ji na území olomouckého kraje.

 

 

 

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Celkové náklady projektu v Kč:                     336 620 483, 64 Kč

Výše dotace ESF:                                            286 127 411, 09 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu:                33 662 048, 36 Kč

Podíl Olomouckého kraje:                              16 831 024, 19  Kč