Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Kdy nelze přijmout dítě

Úvodní stránka > Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc > Pobyt v zařízení > Kdy nelze přijmout dítě

Dítě nelze přijmout jedině v případě, pokud:

  • je zařízení plně obsazeno,
  • jeho zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení.

Nezletilým dětem, případně zájemcům o umístění dítěte v ZDVOP  pomáháme s řešením jejich situace např.: předáním kontaktů na jiné instituce, zařízení či služby apod.

CLOSE
CLOSE