Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

SSP - mapa

Jak se k nám dostanete

Zařízení je umístěno v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace.

Adresa:

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Na Vozovce 26
779 00 Olomouc

Náš tým

Mgr. Eva Procházková

vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociální pracovnice

Telefon: 773 601 030, 588 507 512
ve dnech Po – Pá 8:00 – 15:00

E-mail: socialni.pracovnice@ssp-ol.cz

Mgr. Anežka Dvořáková

psycholog ZDVOP

Telefon: 725 987 401, 588 507 520

E-mail: dvorakova@ssp-ol.cz

Pracovníci v přímé péči (vychovatelé)

Mgr. Dana Snozová – asistentka ZDVOP
Mgr. Monika Matoušková – asistentka ZDVOP
Mgr. Šárka Kubová – asistentka ZDVOP
Bc. Lenka Vránová – asistentka ZDVOP
Bc. Martin Daňhel – asistent ZDVOP

Telefon: 774 102 019, 588 507 517 nepřetržitě

E-mail: vychovatel@ssp-ol.cz

 

 

 

CLOSE
CLOSE