Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Kanafásek

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je určeno dětem,
které se ocitly v krizové situaci vyžadující okamžité řešení.

ZDVOP funguje celoročně a nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní  lince 774 102 019 nebo 588 507 517 (případně na emailové adrese: vychovatel@ssp-ol.cz). Pracovník konající službu poskytne dítěti, zákonným zástupcům/osobám odpovědným za výchovu či sociálním pracovníkům kvalifikované informace. V případě potřeby zajistí také příjem dítěte do ZDVOP v  kteroukoliv denní i noční hodinu.

V běžnou pracovní dobu je k dispozici také sociální pracovnice ZDVOP na telefonním čísle 773 601 030 či na emailu socialni.pracovnice@ssp-ol.cz.

Kapacita zařízení jsou 4 lůžka.

Ke dni 2.4.2020 máme 0 volných míst.

Prostory ZDVOP nejsou bezbariérové.