Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Kanafásek

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je určeno dětem,
které se ocitly v krizové situaci vyžadující okamžité řešení.

ZDVOP funguje celoročně a nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní  lince 774 102 019 nebo 588 507 517 (případně na emailové adrese: vychovatel@ssp-ol.cz). Pracovník konající službu poskytne dítěti, zákonným zástupcům/osobám odpovědným za výchovu či sociálním pracovníkům kvalifikované informace. V případě potřeby zajistí také příjem dítěte do ZDVOP v  kteroukoliv denní i noční hodinu.

V běžnou pracovní dobu je k dispozici také sociální pracovnice ZDVOP na telefonním čísle 773 601 030 či na emailu socialni.pracovnice@ssp-ol.cz.

Kapacita zařízení jsou 4 lůžka.

Ke dni 8.9. 2020 máme 1 volné místo.

Prostory ZDVOP nejsou bezbariérové.

10. 9. 2020

Na našich pracovištích se můžete pohybovat za dodržení následujících pravidel:

  • Na naše pracoviště vstupujte pouze, pokud se cítíte zdraví, neprojevují se u Vás známky virového onemocnění, nebyli jste v kontaktu s osobou nakaženou virovým onemocněním nebo pokud nemáte nařízenou karanténu (v opačném případě Vám nebudeme moci službu poskytnout a nabídneme Vám náhradní termín)
  • Po celou dobu návštěvy noste krytý nos a ústa vlastní rouškou.
  • Při vstupu do budovy Vám budou dezinfikovány ruce.
  • Dodržujte sociální odstup 2m.
  • Na konzultace nechoďte dříve než v objednaný čas, do čekárny nebudete vpuštěni. Po konzultaci pracoviště opusťte co nejdříve.

Děkujeme, že respektujete nastavená opatření. Chráníte tím jak sebe, tak naše pracovníky a tím i naše služby pro veřejnost.

Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka

CLOSE
CLOSE