Užitečné odkazy

Úvodní stránka > O nás > Užitečné odkazy

Pro děti:

  1. Jsi v situaci, kdy potřebuješ pomoci a chceš si nejdřív něco přečíst o svých možnostech
  2. Letáček pro děti
  3. Hlasy dětí – děti v těžkých situacích
  4. Týrání dětí – podívej se, co dělat, když máš podezření, že je Tvůj kamarád týraný
  5. Dětská práva
  6. Obrázková dětská práva
  7. Linka bezpečí 116 111 – video o tom, jak to na lince funguje. A ještě jedno video o Lince bezpečí …

Publikace:

Úmluva o právech dítěte a související dokumenty

Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti

Pěstounství je profese

Analýza fungování dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

Práce a soukromí v rovnováze: Jak na to? – Metodika pro praktické a právní možnosti slaďování pracovního a soukromého života

Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte – Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem

Instrukce a metodiky:

Instrukce náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování č. 14/2014 – k využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Užitečné odkazy:

  • Právo na dětství – interaktivní katalog umožňuje sociálním pracovníkům, neziskovým organizacím, psychologům a dalším odborníkům z oblasti péče o ohrožené rodiny a děti zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny a další zdravý a řádný vývoj dítěte. Interaktivní katalog obsahuje definice nejčastějších situací, síť pomoci, úlohu aktérů a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků OSPOD, možné zdroje pomoci dle principu multidisciplinární spolupráce, odkazy na sociální, zdravotní, školské a jiné odborné služby a nechybí ani příklady z praxe.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE