Odborné praxe studentů

Úvodní stránka > O nás > Odborné praxe studentů

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace poskytuje odborné praxe studentům psychologie a sociálně-právních oborů. Spolupracujeme například s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS Olomouc, Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP Olomouc, katedrou psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, Vyšší odbornou školou DORKAS apod.

Praxi lze vykonávat:

  • v sociální službě odborné sociální poradenství v Poradnách pro rodinu Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník)
  • v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Olomouc)
  • na ekonomicko-provozním pracovišti (Olomouc)

STUDENTI, DOHODNĚTE SI SVOU PRAXI A ZAJISTĚTE SI POTŘEBNÉ DOKUMENTY VČAS!

Před praxí je nutné kontaktovat našeho pracovníka pověřeného koordinací praxí a dohodnout se na podmínkách absolvování praxe (termín, pracoviště, služba, rozsah apod.). K vykonání praxe je nutné, aby si student na své škole zajistil s dostatečným časovým předstihem smlouvu o absolvování praxe, kterou uzavře příslušná škola a naše organizace. Před započetím praxe bude student seznámen s metodikami dané sociální služby či činnosti sociálně-právní ochrany dětí, ve kterých bude praxi vykonávat, dále bude poučen o bezpečnostních předpisech organizace a mlčenlivosti.

Kontakty na pracovníka pověřeného koordinací praxí:

Mgr. Miloslava Mazáková

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

tel.: 731 447 451

e-mail: mazakova@ssp-ol.cz

Osobní schůzku si prosím sjednejte předem

Z důvodu organizačních změn, v první polovině roku 2019 nepřijímáme praktikanty do poraden pro rodinu!

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE