Adresy a kontakty

Úvodní stránka > Kontakty > Adresy a kontakty

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

Tel. 585 427 141; fax 585 754 736; e-mail: ssp@ssp-ol.cz

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

Jméno Funkce Telefon Mobil e-mail
Mgr. Simona Dohnalová ředitelka 585 427 141 ssp@ssp-ol.cz
Ing. Kateřina Jedzoková zástupkyně ředitelky, ekonomka, hlavní účetní, mzdy 588 507 524 725 466 828 ekonom@ssp-ol.cz
Mgr. Iva Slotová asistentka ředitelky, správce majetku 588 507 514 777 865 030 asistentka@ssp-ol.cz
Emil Dadák správce rozpočtu, personalista, pokladna 588 507 522 731 504 535 dadak@ssp-ol.cz
Alena Smékalová účetní 588 507 516 777 865 030 ucetni@ssp-ol.cz
Mgr. Šárka Vojvodíková sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 588 507 523 731 447 450 vojvodikova@ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Černá vedoucí dohod o výkonu pěstounské péče, klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny 588 507 511 725 477 749 cerna@ssp-ol.cz
Mgr. Ilona Mlčáková právník intervenčního centra 588 507 521 774 406 453 mlcakova@ssp-ol.cz
Mgr. Petra Klementová sociální pracovnice intervenčního centra 588 507 513 774 406 453 intervencnicentrum@ssp-ol.cz
Mgr. Martina Nováková psycholog intervenčního centra 588 507 518 774 406 453 novakova@ssp-ol.cz
Mgr. Eva Procházková vedoucí ZDVOP, sociální pracovnice SSP 588 507 512 773 601 030 socialni.pracovnice@ssp-ol.cz
Bc. Lenka Vránová asistentka ZDVOP 588 507 517 774 102 019 vychovatel@ssp-ol.cz
Mgr. Anežka Dvořáková psycholožka 588 507 520 725 987 401 dvorakova@ssp-ol.cz
Mgr. Šárka Kubová asistentka ZDVOP 588 507 517 774 102 019 vychovatel@ssp-ol.cz
Bc. Martin Daňhel asistent ZDVOP 588 507 517 774 102 019 vychovatel@ssp-ol.cz
Mgr. Dana Snozová asistentka ZDVOP 588 507 517 774 102 019 vychovatel@ssp-ol.cz
Mgr. Monika Matoušková asistentka ZDVOP 588 507 517 774 102 019 vychovatel@ssp-ol.cz
Simona Pecháčková uklízečka 777 865 030
Bohumil Petrák údržbář 777 865 030

 

Poradna pro rodinu Olomouc

Mobil: 731 447 451, tel.: 585 413 540; ; e-mail: ppr.olomouc@ssp-ol.cz

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

Jméno Funkce Mobil e-mail
PhDr. Radka Hrochová Hrubá vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce – psycholog 731 447 451 hrochova@ssp-ol.cz
Mgr. Miroslava Březíková manželský a rodinný poradce – psycholog 731 447 451 brezikova@ssp-ol.cz
Mgr. Petr Hroch manželský a rodinný poradce – psycholog 731 447 451 hroch@ssp-ol.cz
Mgr. Miloslava Mazáková sociální pracovnice 731 447 451 mazakova@ssp-ol.cz
Bc. Barbora Kocmanová sociální pracovnice 731 447 451 kocmanova@ssp-ol.cz

 

Poradna pro rodinu Prostějov

Tel.: 582 345 013; mobil: 731 447 456; e-mail: ppr.prostejov@ssp-ol.cz

Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov

Jméno Funkce Telefon Mobil e-mail
PhDr. Monika Stejskalová vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce – psycholog 582 345 013 731 447 457 stejskalova@ssp-ol.cz
Marie Krupová sociální pracovnice 582 345 013 731 447 456 krupova@ssp-ol.cz
Mgr. Adéla Tarinová manželský a rodinný poradce – psycholog 582 345 013 731 447 456 tarinova@ssp-ol.cz
Mgr. Silvie Blahová manželský a rodinný poradce – psycholog 582 345 013 731 447 456 blahova@ssp-ol.cz
Bc. Silvie Pazderová sociální pracovnice, klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny 582 345 013 725 477 545 pazderova@ssp-ol.cz
Mgr. Magda Kováříková sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí 582 345 013 775 864 991 kovarikova@ssp-ol.cz

 

Poradna pro rodinu Šumperk

Tel.: 583 213 141; mobil: 731 447 454; e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz

Palackého 2, 787 01 Šumperk

Jméno Funkce Telefon Mobil e-mail
Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí 583 213 141 725 477 295 linhartova@ssp-ol.cz
Mgr. Jaroslav Člupný manželský a rodinný poradce – psycholog 583 213 141 731 447 454 clupny@ssp-ol.cz
Mgr. Bc. Lucie Cinková manželský a rodinný poradce – psycholog 583 213 141 731 447 454 sevcikova@ssp-ol.cz
Mgr. Veronika Kinštová sociální pracovnice 583 213 141 731 447 454 kinstova@ssp-ol.cz
Bc. Dagmar Roháčková sociální pracovnice, klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny 583 213 141 725 477 353 rohackova@ssp-ol.cz

 

Poradna pro rodinu Přerov

Tel.: 581 202 980; mobil: 731 447 458; e-mail: ppr.prerov@ssp-ol.cz

Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov

Jméno Funkce Telefon Mobil e-mail
Bc. Ema Homolová vedoucí poradny, sociální pracovnice 581 202 980 731 447 458 homolova@ssp-ol.cz
Darina Mórocz manželský a rodinný poradce – psycholog 581 202 980 736 770 603 skokanova@ssp-ol.cz
PhDr. Irena Balošáková manželský a rodinný poradce – psycholog 581 202 980 731 447 458 balosakova@ssp-ol.cz
Mgr. Michaela Luběnová sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí 581 202 980 775 864 677 lubenova@ssp-ol.cz
Bc. Jana Hlobilová sociální pracovnice, klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny 581 202 980 725 477 828 hlobilova@ssp-ol.cz

 

Poradna pro rodinu Jeseník

Tel.: 584 414 035; mobil: 731 447 453, mobil pro domácí násilí: 736 472 158; e-mail: ppr.jesenik@ssp-ol.cz

Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník

Mgr. Jana Kotková vedoucí poradny, sociální pracovnice 584 414 035 731 447 453 kotkova@ssp-ol.cz
Mgr. Markéta Blumová manželský a rodinný poradce – psycholog 584 414 035 731 447 453 blumova@ssp-ol.cz
Mgr. Monika Novotná manželský a rodinný poradce – psycholog 584 414 035 731 447 453 novotna@ssp-ol.cz
Mgr. Karolína Petřeková manželský a rodinný poradce – psycholog 584 414 035 731 447 453 petrekova@ssp-ol.cz
Bc. Eva Rovňanková sociální pracovnice, klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny 584 414 035 776 735 663 rovnankova@ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Archelová sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí 584 414 035 736 472 158 archelova@ssp-ol.cz

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE