Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SASRD) je realizována ambulantní a terénní formou. Ambulantní forma je poskytována v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (dále SSP), Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc v 5NP, a to v době:

 

Pondělí:               8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Úterý:                  8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Středa:                8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Čtvrtek:               8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Pátek:                  8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

 

Případně v pozdějších hodinách po individuální domluvě s uživatelem služby, výjimečně v odůvodněných případech.

Terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů z Olomouckého kraje. Konzultace psycholožky jsou poskytovány pouze ambulantní formou.

CLOSE
CLOSE