Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Provozní doba poraden

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Provozní doba poraden

Po dobu omezení pohybu osob v České republice jsme omezili kontakty, čtěte pozorně!
PROVOZNÍ DOBA PORADEN
 PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE:

Pondělí 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00     13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00     13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Dále na telefonních číslech uvedených u jednotlivých poboček.

Provozní doba Poradny pro rodinu Přerov, detašovaného pracoviště Hranice,
Purgešova 1399, 753 01 Hranice I: pouze telefonicky tel.:731 447 458

Středa 9:00 – 14:00

Ke konzultaci není třeba žádné doporučení. Termín si objednejte předem.