Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Provozní doba poraden

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Provozní doba poraden

PROVOZNÍ DOBA PORADEN PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE:

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Provozní doba Poradny pro rodinu Přerov, detašovaného pracoviště Hranice,
Purgešova 1399, 753 01 Hranice I:

Středa 9:00 – 14:00

Ke konzultaci není třeba žádné doporučení. Termín si objednejte předem.