Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

SOCIÁLNÍ A SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Sociální pracovník Poraden pro rodinu Olomouckého kraje poskytuje sociálně-právní poradenství v oblastech:

Rodinných vztahů, zejména rozvodové a porozvodové problematiky, vztahů mezi rodiči a dětmi

 • Informuje o možných způsobech porozvodového uspořádání péče o děti
 • Sděluje informace o možných důsledcích rozpadu rodiny s ohledem na děti a možné prevenci
 • Poskytuje základní informace o průběhu rozvodového procesu a související legislativě s důrazem na zájem dítěte
 • Podporuje dohody mezi rodiči
 • Poskytuje vzory návrhů a podání ve výše uvedené problematice a případné vedení při formulaci formálních náležitostí či obsahu
  (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Sociálního zabezpečení související s rodinou

 • Informuje o dávkách státní sociální podpory, dávkách pomoci v hmotné nouzi
 • Sděluje důležité informace o podmínkách nároku na tyto dávky
  (dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění,  zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění a další platné legislativy)

Náhradní rodinné péče

 • Informuje o typech náhradní rodinné péče a jejich specifikách
 • Podporuje prevenci rizik vyplývajících z NRP pro rodinu a její jednotlivé členy
  (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění)
CLOSE
CLOSE