Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Psychologická podpora pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb – koronavirus

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Naše služby > Psychologická podpora pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb – koronavirus

Psychologická podpora pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji v souvislosti s mimořádnou situací epidemie koronaviru

Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji jsou v současném krizovém období vystaveni značnému náporu až přetížení. Jsou však odpovědní za provoz služeb nezbytných pro základní životní potřeby uživatelů, což jsou typicky silně znevýhodnění občané našeho kraje, senioři, lidé s výraznými zdravotními či jinými omezeními.

Extrémnímu napětí jsou pak vystavení ti, kteří poskytují služby v oblastech uzavřených karanténou, s vysokým výskytem či rizikem nákazy, s výraznými omezeními.
Na pracovníky v sociálních službách se též díky jejich empatickému a obětavému způsobu práce přenáší stres, úzkosti a další emoce klientů. V některých případech jsou tito pracovníci jediným kontaktem pro lidi izolované od vnějšího světa.

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o., a jeho pracovníci vnímají s velkým respektem práci kolegů ze sociálních služeb a uvědomují si riziko, spojené s mimořádnou psychickou zátěží. Proto od čtvrtka 19. 3. 2020 nabízí prostřednictvím sítě Poraden pro rodinu Olomouckého kraje odbornou psychologickou podporu pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Podpora je nabízena formou telefonických intervencí s psychologem. Cílem intervencí je poskytnutí akutní podpory a stabilizace, nezbytné pro kvalitní poskytování potřebných služeb a též pro základní ochranu přetíženého pracovníka.

Nabízená podpora není schopna plně nahradit specializovanou službu krizové intervence nebo terapie, je zaměřena spíše jako prevence nadměrné zátěže a rizika vzniku závažnějších následků současného přetížení.

Psychologická podpora je určena primárně pro pracovníky poskytující přímou péči a další zatížené pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, není určena pro širší veřejnost, která může využít nabídky standardních a nově vznikajících poskytovatelů krizové intervence a psychologické podpory.

Telefony pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje:

+420 725 987 402

+420 775 858 122

 

Provozní doba telefonů:

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00