Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

POSUZOVÁNÍ ŽADATELŮ O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. K činnostem zařízení odborného poradenství pro péči o děti patří odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Odborné psychologické posouzení poskytují psychologové všech našich Poraden pro rodinu. O odborné psychologické posouzení žádá místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Krajský úřad Olomouckého kraje, který posouzení objedná u SSP. Vedle psychologického posouzení naši pracovníci žadatelům poskytnou informace o specificích náhradní rodinné péče, speciálních potřebách dětí žijících v náhradní rodině a také o právech a povinnostech pěstounů. Žadatelé mají možnost probrat své obavy a získat odpovědi na své otázky.

Pro žadatele o náhradní rodinnou péči je tato služba bezplatná.

Cílem je pomoci žadatelům uvědomit si lépe své silné a slabé stránky, dát jim informace o konkrétních individuálních potřebách daného dítěte a vyhodnotit, zda má daná rodina kapacitu náhradní rodinnou péči o dítě zajistit.

 Kapacita pracovišť je omezená a doporučujeme obecním úřadům obce s rozšířenou působností před zpracováním objednávky pro odborné psychologické posouzení prověřit kapacitní možnosti konkrétního pracoviště.

V případě zájmu o výše uvedené odborné činnosti kontaktujte prosím naše pracoviště:

Poradna pro rodinu Olomouc PhDr. Radka Hrochová Hrubá

vedoucí pracoviště

731 447 451,

ppr.olomouc@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Prostějov PhDr. Monika Stejskalová

vedoucí pracoviště

731 447 456,

ppr.prostejov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Přerov Bc. Ema Homolová

vedoucí pracoviště

731 447 458,

ppr.prerov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Šumperk Bc. Kateřina Linhartová, DiS.

vedoucí pracoviště

731 447 454,

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Jeseník Mgr. Jana Kotková

vedoucí pracoviště

731 447 453,

ppr.jesenik@ssp-ol.cz

V otázkách plateb za odborné činnosti se prosím obracejte na:

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Ing. Kateřina Jedzoková

ekonomka

725 466 828

ekonom@ssp-ol.cz

 

Zásady práce zařízení odborného poradenství pro péči o děti
CLOSE
CLOSE