Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Placené služby pro OSPOD

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Naše služby > Placené služby pro OSPOD

Ceník služeb SSP pro pěstouny

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. Veškeré aktivity organizace včetně sociálních služeb jsou zaměřena na péči a podporu rodin s dětmi. Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nabízí orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, tyto činnosti:

Činnost Popis činnosti Cena
Psychologická terapeutická nebo jiná odborná pomoc Odborná pomoc psychologů nebo sociálních pracovnic zaměřená na individuální potřeby pěstounských rodin. 500,- Kč/hod.
Vzdělávání pěstounů Vzdělávání pěstounů zajišťují odborní pracovníci (sociální pracovnice, psychologové) individuálně nebo v malých skupinách pěstounů. Vzdělávací aktivity nejsou tedy realizovány hromadně formou přednášek či seminářů, ale reagují na konkrétní individuální potřeby pěstounských rodin v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 250,- Kč/hod.
Asistovaný kontakt s biologickou rodinou Příprava osob pečujících, resp. osob v evidenci, svěřených dětí a rodičů nebo jiných osob blízkých na vzájemný kontakt. Asistence odborného pracovníka při osobním kontaktu a vyhodnocení kontaktu. Příprava i asistence probíhají v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace včetně odloučených pracovišť – Poraden pro rodinu Olomouckého kraje (kontakty na www.ssp-ol.cz). 400,- Kč/hod.
Posouzení vhodnosti náhradní rodinné péče Psychologické posouzení žadatelů (příbuzných dětí) o některou z forem náhradní rodinné péče. Minimální délka posouzení je 6 hodin, výsledný rozsah je individuální, závisí na počtu posuzovaných osob a dalších úkonech, které jsou pro odborné posouzení nutné. 400,- Kč/hod.

Platnost ceníku od 1. 6. 2019.

V případě zájmu kontaktujte prosím sociální pracovnice Poraden pro rodinu Olomouckého kraje:

Poradna pro rodinu Olomouc 731 447 451,

ppr.olomouc@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Prostějov 731 447 456,

ppr.prostejov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Přerov 731 447 458,

ppr.prerov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Šumperk 731 447 454,

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Jeseník 731 447 453,

ppr.jesenik@ssp-ol.cz

 

Ceník služeb pro OSPOD

Vzory ke stažení:

Objednávka na odbornou psychologickou pomoc

Objednávka OSPOD k placeným výkonům (např. vzdělávání, asistovaný kontakt,…)

Bližší informace ve věcech ekonomických Vám sdělí Ing. Kateřina Jedzoková, tel.: 725 466 828, e-mail: ekonom@ssp-ol.cz

 

 

CLOSE
CLOSE