Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Partnerské, rodinné, rozvodové poradenství a terapii

poskytujeme v rámci odborného sociální poradenství, pod kterým si můžete představit ať již klasické „plzákovské“ manželské poradenství nebo mnohem více, např. terapeutickou práci s celou rodinou.

Poradenskou podporu nabízíme v těchto situacích:

  • Při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize a neshody, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy).
  • V rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při zvládání tohoto kritického období, rodinné mediace a terapie, podporovaný styk rodičů s dětmi).
  • Rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání nebo závislostní jednání (např. alkoholismus, drogová závislost, gamblerství, workoholismus, patologická citová závislost apod.).
    V rámci této problematiky se však nevěnujeme samotné problematice závislosti, ale podpoře rodiny či partnerského vztahu, aby jako celek/systém zvládla její následky.
  • V oblasti náhradní rodinné péče.
  • Při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata.
  • Osobám ohroženým domácím násilím v rámci sociální služby intervenční centra.
Základní informace pro klienty

Základní informace pro klienty

CLOSE
CLOSE