Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

NAŘÍZENÉ TERAPIE

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace,  je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. K činnostem zařízení odborného poradenství pro péči o děti patří tzv. nařízené rodinné terapie.

Rodinnou terapii (odbornou psychologickou pomoc) nařizuje soud nebo orgán sociálně – právní ochrany dítěte (lidově řečeno „sociálka“) v případech rodičovských sporů ohledně svěření dítěte do péče, kontaktů rodiče s dítětem a problematické výchovy dětí.

Službu poskytují psychologové v našich Poradnách pro rodinu a psycholog SSP. Služba je pro klienty bezplatná.

Cílem je pomoci rodičům najít cestu ke společné domluvě a především společně s nimi nastavit co nejlepší podmínky pro jejich dítě/ děti.

Základní informace pro klienty

Kapacita pracovišť je omezená a doporučujeme soudům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností před nařízením terapie prověřit kapacitní možnosti konkrétního pracoviště.

V případě zájmu o výše uvedené odborné činnosti kontaktujte prosím naše pracoviště:

Poradna pro rodinu Olomouc PhDr. Radka Hrochová Hrubá

vedoucí pracoviště

731 447 451,

ppr.olomouc@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Prostějov PhDr. Monika Stejskalová

vedoucí pracoviště

731 447 456,

ppr.prostejov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Přerov Bc. Ema Homolová

vedoucí pracoviště

731 447 458,

ppr.prerov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Šumperk Bc. Kateřina Linhartová, DiS.

vedoucí pracoviště

731 447 454,

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Jeseník Mgr. Jana Kotková

vedoucí pracoviště

731 447 453,

ppr.jesenik@ssp-ol.cz

Zásady práce zařízení odborného poradenství pro péči o děti

CLOSE
CLOSE