Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Kdo se Vám bude věnovat

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Naše služby > Kdo se Vám bude věnovat

KDO SE VÁM BUDE VĚNOVAT

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, máte jistotu, že se vám budou vždy věnovat kvalifikovaní odborní pracovníci.
V našich poradnách se vám bude věnovat:

Manželský a rodinný poradce, psycholog

poskytuje individuální, párové a rodinné poradenství, využívá i technik mediace a terapeutické činnosti, poskytuje krizovou intervenci.

Sociální pracovnice 

poskytuje sociálně – právní poradenství, např. ohledně sociálního zabezpečení, sociálních služeb, orientace ve svých právech a povinnostech týkající se rodinných vztahů).

Pozn.: V obou rolích můžete potkat jak ženy, tak muže. Pojmy „poradce“, „psycholog“ nebo „sociální pracovnice“ používáme v jejich ženském/mužské rodě pro zjednodušení psaného textu a v souladu s tradicí. Skutečně se v našich poradnách setkáte spíše se ženami, než s muži. To je prostá realita.

CLOSE
CLOSE