Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Užitečné odkazy a dokumenty

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Ke stažení > Užitečné odkazy a dokumenty

UŽITEČNÉ ODKAZY A DOKUMENTY

Publikace a dokumenty:

Etický kodex odborných pracovníků PPR OK – Odborné sociální poradenství

Etický kodex odborných pracovníků PPR OK – Sociálně-právní ochrana dětí

Úmluva o právech dítěte a související dokumenty

Práce a soukromí v rovnováze: Jak na to? – Metodika pro praktické a právní možnosti slaďování pracovního a soukromého života

Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte – Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem

20 proseb dětí – v situaci rozchodu či rozvodu rodičů

Pro děti:

Dětská práva – video pro děti

Obrázková dětská práva

Dětský průvodce rozvodem

Užitečné odkazy:

Právo na dětství – interaktivní katalog umožňuje sociálním pracovníkům, neziskovým organizacím, psychologům a dalším odborníkům z oblasti péče o ohrožené rodiny a děti zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny a další zdravý a řádný vývoj dítěte. Interaktivní katalog obsahuje definice nejčastějších situací, síť pomoci, úlohu aktérů a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků OSPOD, možné zdroje pomoci dle principu multidisciplinární spolupráce, odkazy na sociální, zdravotní, školské a jiné odborné služby a nechybí ani příklady z praxe.

CLOSE
CLOSE