Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Hodnocení služby a postup pro podání stížnosti

Úvodní stránka > Intervenční centra > O nás > Hodnocení služby a postup pro podání stížnosti

Snažíme se o zkvalitňování sociální služby intervenční centra. Zajímají nás Vaše hodnocení, připomínky a podněty k poskytování naší služby.

Zde můžete ohodnotit naši službu

Zde najdete postup pro podávání stížnosti

 

CLOSE
CLOSE