Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

INTERVENČNÍ CENTRUM OLOMOUC VÁM POMŮŽE:

  • sestavit bezpečnostní plán
  • vypracovat písemný návrh na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím
  • zorientovat se v systému sociálních služeb
  • zprostředkovat další služby – azylové ubytování, lékaře, psychiatra, advokáta, rodinné poradenství…
  • poskytne Vám emocionální a psychologickou podporu, sociální a právní poradenství
  • věnovat se Vám bude sociální pracovník, právník a psycholog, kteří Vám budou naslouchat a podpoří Vás při řešení Vaší nelehké životní situace
  • kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky či e-mailem

CLOSE
CLOSE