Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Expartnerský stalking je nejčastějším druhem stalkingu. Stalking v tomto případě navazuje na ukončení reálného vztahu. Jedinci, kteří se násilně chovali ke svým partnerům, zpravidla ve svém jednání pokračují i po rozpadu vztahu. V souvislosti s historií vztahu a z důvodu ztráty kontroly nad obětí se v expartnerském stalkingu často vyskytuje nepřátelství, nenávist, hněv či vztek ze strany násilného jedince vůči oběti. Potřebu „dát oběti lekci“ pak násilný jedinec začíná naplňovat postupným obtěžováním, které končí stalkingem.

Stalking je úmyslné a systematické porušování osobní svobody jiného. Cílem je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou osobou i přes její zjevný nesouhlas. Toto jednání poté vzbuzuje v pronásledované osobě důvodnou obavu o život nebo zdraví, případně obavu o život a zdraví blízkých osob.

Stalker se opakovaně snaží navázat kontakt s obětí i přes to, že byl několikrát odmítnut a ví, že oběť o kontakt nemá zájem. Svými pokusy o kontakt nejenom obtěžuje, ale často také způsobuje komplikace v osobním či profesním životě. Stalkeři jsou ve svých snahách o kontakt neodbytní a velmi kreativní.

CLOSE
CLOSE