Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Bezpečnostní plán je souhrn plánovaných činností a opatření, která mají ohrožené osobě zajistit větší bezpečí před násilnou osobou. Bezpečnostní plán obsahuje obecná pravidla, ale také specifické postupy „ušité na míru“ konkrétní osobě.

CLOSE
CLOSE