Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Proplácení výdajů

Úvodní stránka > Dohody o výkonu pěstounské péče > Pro naše pěstouny > Proplácení výdajů

Vážení pěstouni,

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo 28. 6. 2019 Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky č. 8/2019 účinnou od 1. 7. 2019. Aktuálně podle ní upravujeme naše postupy čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče a s nimi i tyto stránky. Nové informace zde naleznete v září 2019. Potřebujete-li pomoc již nyní, obraťte se prosím na svého klíčového pracovníka.

Děkujeme za pochopení.

Co je u nás nového?