Workshop – Rodinné mediace v Olomouckém kraji

Úvodní stránka > Workshop – Rodinné mediace v Olomouckém kraji

Olomouc, 10. 11.2011 – 45 účastníků z řad zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, nestátních neziskových organizací, příspěvkových organizací Olomouckého kraje a Olomouckého kraje, se zúčastnilo workshopu, který se konal v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, tematicky zaměřeného na problematiku rodinných mediací.

Workshop byl uskutečněn v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“ reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00037. Uvedený workshop byl zaměřen na představení rodinných mediací, jako jednu z možností řešení konfliktních situací rodičů nezletilých dětí. Mgr. Robin Brzobohatý z Fondu ohrožených dětí, o.s. představil základní principy rodinných mediací. Rodinná mediace je rychlý, kultivovaný a dobrovolný proces mimosoudního řešení sporu, při kterém nestranná třetí osoba pomáhá probrat a vyjednat všechny podstatné problémy provázející rozchod. Mediátor je školený profesionál, který je zodpovědný za řízení procesu, za efektivní komunikaci, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení. Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci – je to vlastně proces, který se soustředí na budoucnost. Hlavními principy rodinných mediací jsou dobrovolnost – kdykoliv mohou účastníci rodinných mediací ukončit spolupráci, důvěrnost – co se na mediaci řekne tam i zůstane, nestrannost – v rámci rodinných mediací se nehodnotí, nedoporučuje, neradí, orientace na zájmy a potřeby (dětí i dospělých) a celý proces má jasně danou strukturu. Mediace nabízí nalezení nových možností řešení, dlouhotrvající řešení do budoucna, významnou finanční úsporu, rychlost a intenzitu řešení a bezpečné neutrální prostředí, kde je možné diskutovat o důležitých tématech. Mediace je proces, který trvá max. 90 dní a ve srovnání se soudním řízení je nepoměrně kratší a úspěšnější.

V rámci workshopu byl dále diskutován proces příchodu klientů do rodinných mediací, kdy zejména účastníci uvedeného workshopu měli možnost pokládat otázky spojené s celým procesem rodinných mediací.

V odpolední části vystoupila Mgr. Darina Skokanová ze Střediska sociální prevence Olomouc, p.o., Poradny pro rodinu Přerov a představila využití prvků rodinných mediací v rámci řešení konfliktních rodinných situací na poradnách pro rodinu v rámci celého Olomouckého kraje.

Výstupem workshopu je zejména zvýšená informovanost účastníků workshopu o procesu rodinných mediací, a to v návaznosti na cíl 3, opatření č. 3.1. Zlepšení informovanosti o službách rodinné mediace, který byl definován v rámci pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež rodina a je součástí schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na roky 2011-2014.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE