Vydařená prorodinná konference Olomouce, města přátelského rodině

Úvodní stránka > Vydařená prorodinná konference Olomouce, města přátelského rodině

Dne 17.10. 2019 měla „rodina“ tak trochu svátek. Proběhl totiž již 6. ročník konference o rodinné politice Statutárního města Olomouce. Letos s tématem „Rodina v pohybu“.
Nálada při zahájení a během celé té akce připomínala skutečně spíše velký rodinný svátek, než suchopárnou konferenci. Bylo vidět, že si za roky existence tahle událost získala desítky příznivců a že je jim téma rodiny velmi blízké.
Středisko sociální prevence Olomouc se na letošním ročníku aktivně podílelo nejen odborným příspěvkem, který, stejně jako loni, připravili manželé Hrochovi z Poradny pro rodinu Olomouc. Letos byla olomoucká poradna i Středisko sociální prevence zastoupena navíc i informačním stánkem, kde se četným zájemcům o naši činnost věnovali sociální pracovnice Barbora Kocmanová a Miloslava Mazáková. Mimoto byl Petr Hroch osloven organizátory jako konzultant odborného programu celé konference a podílel se i na organizačním zajištění (byl autorem webu konference).
Samotný odborný příspěvek Poradny pro rodinu Olomouc s názvem „Rodinné pohyby, ohyby, chyby a pochyby“ posluchače zaujal, jak bylo patrné nejen z aplausu, tak i ze zpětné vazby, kterou mají organizátoři k dispozici. Zkušení rodinní poradci nabídli pohled na to, jak se česká rodina hýbe z pohledu poradenské praxe. Přinesli zamyšlení nad tím, jak se pojem rodina, její význam i role, různě, často účelově, ohýbá. Přičemž některá taková ohnutí nemohou rodinní psychologové vnímat jinak než chyby. A o dalších ohybech, které jsou nazývány trendy, je dobré mít oprávněné pochyby. Přesto však, hýbe-li se česká rodina, je to dobře. Je to důkaz, že rodina je živá. Žádná muzeální fosilie či překonaný sociální konstrukt.
Tento pohled souzněl i s dalšími příspěvky, které zazněly. Pozitivní zprávou bylo ujištění Mgr. Jiřiny Kunáškové, ředitelky odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV, že preventivní a poradenská podpora rodiny je jednou z ministerských priorit.
Věříme, že to byla slova, která nezapadnou.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE