Víkendové vzdělávání pěstounů

Úvodní stránka > Víkendové vzdělávání pěstounů

Třídenní vzdělávací program pro pěstouny v Malé Morávce

I v letošním roce proběhlo již tradiční třídenní pobytové vzdělávání pěstounských rodin, které doprovází pracovníci Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace. Oproti loňskému roku byly rodiny rozděleny do dvou menších skupin a vzdělávací pobyty proběhly na dvou místech. Organizace se ujaly již tradičně pracovnice Poradny pro rodinu Prostějov a v letošním roce se přidala Poradna pro rodinu Šumperk.

Ve dnech 11. 8. – 13. 8. 2017 proběhlo třídenní pobytové vzdělávání pěstounských rodin v podhůří Jeseníků v obci Malá Morávka na Hotelu Neptun, které organizovala Poradna Šumperk. Vzdělávání se zúčastnilo 18 osob pečujících a 12 dětí v náhradní rodinné péči.

Tým pracovníků byl ve složení dvou psychologů Mgr. Jany Gatěkové a Mgr. Jaroslava Člupného a dvou sociálních pracovnic Mgr. Šárky Vojvodíkové a Mgr. Veroniky Kubíčkové.

Pro děti byl zajištěn odborný program, volnočasové a seberozvojové aktivity. Po teoretické části vzdělávání následovala společná aktivita rodin s dětmi zaměřená na kreativní tvorbu osy života dětí, jako součást Knihy života.

Ve dnech 25. – 27. 08. 2017 proběhl vzdělávací a zážitkový pobyt v hotelu Kopřivná v Malé Morávce, který organizovala Poradna Prostějov. Vzdělávání se zúčastnilo 18 osob pečujících a 12 dětí v náhradní rodinné péči.

Pobyt byl organizovaný nejen pro pěstounské rodiny, děti v náhradní rodinné péči, ale také pro děti vlastní a rodinné příslušníky. Tým pracovníků byl ve složení dvou psychologů PhDr. Moniky Stejskalové a Mgr. Jany Stoklasové a dvou sociálních pracovnic Mgr. Zuzany Černé a Marie Krupové.

Vzdělávání bylo pojato interaktivně, pěstounům byla mimo jiné promítnuta videa, byl jim předveden pokus s mlékem na 4 druhy attachmentu. Pěstouni byli aktivní, dělili se s ostatními o své zkušenosti.

Pěstouni měli v průběhu vzdělávacího víkendu možnost vzájemné výměny zkušeností, podpory a sdílení radostí či starostí nejen ve vzdělávacích blocích, ale i při společné aktivitě rodin zaměřené na podporu týmové spolupráce a posílení vazeb mezi členy rodiny a při posezení u ohně. Pro děti starší 6 let a mladší děti s doprovodem rodinných příslušníků byl zajištěn program v konferenční místnosti a aktivity v krásném okolí hotelu.

Vzdělávání v rozsahu 24 hodin bylo zaměřeno na konkrétní odborná témata:

  • Role pěstouna
  • Potřeby pěstounů při výkonu pěstounské péče
  • Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí
  • Kniha života a identita dítěte
  • Komunikace – jak vést děti ke spolupráci
  • Poruchy chování u dětí v náhradní rodinné péči
  • Pro pěstouny na přechodnou dobu – zhodnocení doprovázení, návrhy na zlepšení¨

Prostor byl také věnován individuálním konzultacím, dle potřeby každé rodiny.

Během závěrečné reflexe uplynulého víkendu jsme od pěstounů získali velké množství cenné zpětné vazby. S radostí můžeme konstatovat, že uvedená vzdělávací témata, doprovodný program i prostředí hotelů, bylo ze strany pěstounů přijato převážně velmi pozitivně. Pěstounky na přechodnou dobu sdělily, že jsou s doprovázením spokojené, uvítali by služební vozidlo na každé pracoviště. V průběhu celé akce jsme pěstounům nabízeli možnost individuálních konzultací, kterou někteří z nich v pauzách využívali.

Věříme, že se příští rok sejdeme na dalším vzdělávacím pobytu alespoň v takovém počtu jako v letošním roce!

 

 

 

 

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE