Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Úvodní stránka > Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Dne 22.10.2013 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí. Akci pořádalo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Se svými příspěvky vystoupili:

  • Mgr. Petra Klementová: Domácí násilí v číslech
  • PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.: Násilí páchané na seniorech
  • Mgr. Eva Zakouřilová: Domácí násilí a mediace
  • Bc. Irena Sedláčková: Zákon o obětech trestných činů
  • zástupce Policie ČR: Krátkodobá ochrana osoby poskytovaná Policií ČR

Celým dnem provázel Mgr. Drahomír Ševčík, psycholog intervenčního centra a koordinátor interdisciplinární spolupráce v oblasti domácího násilí. V konferenčním sále Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje se setkalo 105 účastníků – zástupců veřejné správy, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, Policie ČR, Probační a mediační služby ČR a dalších.

Děkujeme Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, zejména plk. Zbyňkovi Hanzlovi, metodikovi P ČR pro domácí násilí, za možnost společně uspořádat toto setkání a dlouholetou spolupráci.

Děkujeme všem zúčastněným za zájem, který problematice domácího násilí svou účastí projevili, a těšíme se na další spolupráci!

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE