Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Úvodní stránka > Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Dne 25.10.2018 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí, kterého se účastnili zástupci policie, soudů, státních zastupitelství, OSPOD a dalších institucí.

  • Setkání bylo zahájeno rozhovorem Mgr. Petry Klementové, sociální pracovnice Intervenčního centra Olomouc s klientkou Intervenčního centra Olomouc. Rozhovor byl zaměřen na prožité domácí násilí a jeho následky, které se stále promítají do klientčina života.
  • Se svým příspěvkem „Specifické rysy internetové kriminality se zaměřením na interpersonální útoky“ vystoupila také Mgr. Jana Kasáčková, Ph.D., odborný konzultant Centra prevence rizikové virtuální komunikace.
  • Setkání bylo završeno příspěvkem Mgr. Jitky Měřínské, vedoucí střediska Probační a mediační služby Frýdek Místek, regionální metodik na téma „Trest domácího vězení – jeho výkon a úskalí v souvislosti s domácím násilím a vykázáním osoby ze společné domácnosti“.

Na organizaci setkání se významně podílelo Intervenční centrum Olomouc, které ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje již tradičně toto setkání pořádá. U odborné veřejnosti je interdisciplinární setkání vyhledávanou akcí pro svoji přínosnost při řešení domácího násilí.

Děkujeme Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje za možnost uskutečnit setkání v jeho prostorách a všem účastníkům setkání za aktivní účast a zajímavé dotazy.

CLOSE
CLOSE