Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Úvodní stránka > Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí
Dne 5.10.2017 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí. Akci pořádalo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje. Záštitu nad setkáním převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Se svými příspěvky vystoupili:

  • PhDr. Petr Štěpaník, psycholog, soudní znalec, forenzní diagnostika domácího násilí: „Psychologické aspekty výslechu obětí trestných činů“;
  • Mgr. Monika Novotná, klinický psycholog a soudní znalec, práce s dětmi, páry a rodinami: „Možnosti a meze práce s ohroženou a násilnou osobou v kontextu nařízené versus dobrovolné terapie“;
  • PhDr. Leona Němcová, klinický psycholog, specializace na práci s traumatem metodou SE (R): „Neurobiologické příčiny a projevy chování osoby po traumatu, specifika přístupu“.

Setkání se zúčastnili zástupci subjektů participujících na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje. Účastníci setkání se aktivně zapojili do diskuze nad prezentovanými příspěvky.
Děkujeme Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje za možnost uskutečnit setkání v jeho prostorách.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE