Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Úvodní stránka > Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Dne 20.10.2015 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí. Akci pořádalo Sttředisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organiza ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje. Se svými příspěvky vystoupili:

  • PhDr. Lucie Paprsteinová, Intervenční centrum Ostrava: představení projektu Asociace pracovníků intervenčních center ČR „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictví profesní specializace“;
  • kpt. RNDr. Hana Klodnerová, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: zavedení profesní specializace na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje;
  • PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.: realizace vnitrostátního výzkumu zaměřeného na řešení případů domácího násilí v ČR a mezinárodního průzkumu modelů specializace v zahraničí.

Setkání se účastnilo kolem sta zástupců subjektů participujících na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje. Účastníci setkání se zapojili do diskuze nad prezentovanými příspěvky a přednesli své zkušenosti z praxe.

Děkujeme Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje za možnost uskutečnit setkání v jeho prostorách a dále děkujeme Asociaci pracovníků intervenčních center ČR za spolupráci při realizaci setkání.

 

 

 

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE