Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Úvodní stránka > Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí
Dne 30.10.2014 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí. Akci pořádalo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje. Se svými příspěvky vystoupili:
JUDr. Kateřina Čuhelová, soudkyně Krajského soudu v Brně: Předběžná opatření ve věcech ochrany před domácím násilím z pohledu soudu
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Palackého: Domácí násilí z pohledu vývoje a ochrany dětí
pplk. Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR, úřad služby kriminální policie a vyšetřování: Využití speciálních výslechových místností s ohledem na sekundární viktimizaci osob ohrožených domácím násilím včetně dětí
Setkání se zúčastnilo 120 zástupců subjektů participujících na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje. Účastníci setkání se zapojili do diskuze nad prezentovanými příspěvky a přednesli své zkušenosti z praxe.
Děkujeme Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje za možnost uskutečnit setkání v jeho prostorách, dále děkujeme Asociaci poskytovatelů sociálních služeb za spolufinancování akce a všem zúčastněným za jejich zájem a aktivní přístup při řešení problematiky domácího násilí.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE