Provoz na pracovištích od 1. 5. 2020

Úvodní stránka > Provoz na pracovištích od 1. 5. 2020

Od 1. 5. 2020 obnovujeme v našich službách osobní konzultace. Výjimkou jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde terénní práci zahajujeme 11. 5. 2020 a ambulantně klienty přijímáme od 25. 5. 2020.

Na našich pracovištích se můžete pohybovat za dodržení následujících pravidel:

  • Na naše pracoviště vstupujte pouze, pokud se cítíte zdraví, neprojevují se u Vás známky virového onemocnění, nebyli jste v kontaktu s osobou nakaženou virovým onemocněním nebo pokud nemáte nařízenou karanténu (v opačném případě Vám nebudeme moci službu poskytnout a nabídneme Vám náhradní termín)
  • Po celou dobu návštěvy noste krytý nos a ústa rouškou.
  • Při vstupu do budouvy Vám budou dezinfikovány ruce.
  • Dodržujte sociální odstup 2m.
  • Na konzultace nechoďte dříve než v objednaný čas, do čekárny nebudete vpuštěni. Po konzultaci pracoviště opusťte co nejdříve.

Děkujeme, že respektujete nastavená opatření. Chráníte tím jak sebe, tak naše pracovníky a tím i naše služby pro veřejnost.

Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka

 

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE