Pěstouni se vzdělávali na Ranči Orel na Jesenicku

Úvodní stránka > Pěstouni se vzdělávali na Ranči Orel na Jesenicku

Dne 11.9.2015 jsme na Ranči Orel v České Vsi u Jeseníku uspořádali vzdělávací akci pro pěstounské rodiny. Cílem akce bylo sdílení zkušeností a společných témat mezi pěstouny i mezi dětmi, setkání celých pěstounských rodin, společné trávení společného času mimo domov a prostory Poradny pro rodinu Jeseník, a v neposlední řadě posílení vazeb mezi členy rodiny společnými aktivitami. Akce se zúčastnilo pět pěstounských rodin, které v rámci dohod o výkonu pěstounské péče doprovázejí pracovníci Poradny pro rodinu Jeseník. Sociální pracovnice a psycholožka připravili jak pro děti, tak pro dospělé interaktivní náplň vzdělávání. Pěstouni i děti měli možnost individuálních rozhovorů s odbornými pracovníky i s ostatními účastníky.

Ze setkání máme od pěstounů pozitivní ohlasy, nejvíce oceňovali volnější formu setkání rodin, seznámení s dětmi a sdílení zkušeností.

Poděkování patří manželům Orlovým za poskytnutí zázemí pro konání akce, a také za umožnění jízd na koni pro děti z pěstounských rodin.

Mgr. Jana Kotková, vedoucí Poradny pro rodinu Jeseník

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE