Nová telefonní čísla pro poskytnutí pomoci osobám ohroženým domácím násilím

Úvodní stránka > Nová telefonní čísla pro poskytnutí pomoci osobám ohroženým domácím násilím

V souvislosti s organizačními změnami ve Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci došlo i ke změnám v telefonních číslech na kontaktní pracovníky Intervenčního centra Olomouc na odloučených pracovištích. Uvedená mobilní telefonní čísla jsou dostupná během provozní doby pracovišť. Více informací naleznete i na našem novém letáku.

Poradna pro rodinu Prostějov- 775 864 991

Poradna pro rodinu Přerov- 775 864 677

Poradna pro rodinu Šumperk- 725 477 295

Poradna pro rodinu Jeseník- 736 472 158

CLOSE
CLOSE