Kulatý stůl k problematice náhradní rodinné péče

Úvodní stránka > Kulatý stůl k problematice náhradní rodinné péče

Dne 16. 1. 2019 se vedoucí dohod o výkonu pěstounské péče zúčastnila kulatého stolu k problematice náhradní rodinné péče. Hlavním diskutovaným tématem byla příbuzenská pěstounská péče a její případné legislativní oddělení od zprostředkované pěstounské péče. Na kulatém stole zaznívalo, že by si měli příbuzenští pěstouni doplňovat přípravu, kterou zprostředkovaní pěstouni povinně procházejí. Na přípravu by měli pěstouni dostatek času a měla by být přímo „na míru“ pro příbuzenskou pěstounskou péči.

 Dalšími diskutovanými tématy bylo:

  • Tvorba metodiky, ve které bude jasně stanovena role doprovázejících organizací a OSPOD .
  • Nastavení pravidel a omezení v „přechodu“ doprovázejících organizací.
  • Zákonné nástroje pro odebrání odměny pěstouna pro případ, kdy si pěstoun neplní své zákonné povinnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do září 2019 podat vládě návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí – zaměření se na úpravu pěstounské péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Podrobné výstupy z kulatého stolu budou prezentovány v časopise Sociální služby.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE