Informace pro klienty, spolupracující instituce a širokou veřejnost

Úvodní stránka > Informace pro klienty, spolupracující instituce a širokou veřejnost

Na  základě  usnesení  Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/42/2010 bylo Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace, od 1. 1. 2011 začleněno formou sloučení pod Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizaci, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc, IČ 75004437.

Práva a povinnosti Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvkové organizace tak k 1. 1. 2011 přešla na Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizaci jako na organizaci přebírající.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE