Den otevřených dveří

Úvodní stránka > Den otevřených dveří

Dne 9.10.2019 se otevřely dveře Střediska sociální prevence Olomouc nejen v Olomouci, ale i na detašovaných pracovištích v Šumperku, Jeseníku, Přerově a Prostějově, aby pozvaly k nahlédnutí a bližšímu seznámení všechny zájemce z řad veřejnosti a odborníků.

Jen do sídla naší organizace nacházejícího se nedaleko centra Olomouce zavítalo několik desítek lidí, převážně pracovníků z pomáhajících profesí. Byli zde pracovníci z obecních úřadů obce s rozšířenou působností, dětský klinický či školní psycholog, metodici prevence ze základních škol, kolegové ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociální pracovníci ze sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zástupci Policie ČR, vysokoškolští studenti. Až z dalekého Prešova k nám přijela sociální pracovnice a terapeutka nově vznikajícího Centra pro rodinu, která měla možnost porovnat systém pomoci ohroženým dětem v ČR a na Slovensku.

Návštěvníci se zajímali o nabízené služby, o personální a prostorové zajištění služeb, ale především o nejčastější zakázky, se kterými se na naše pracovníky obracejí samotní klienti. Společně s pracovníky přemýšleli nad možnými způsoby spolupráce, nad limity poskytovaných služeb, ale i nad jejich bonusy, hledali cesty, které by mohly být klientům nejvíce prospěšné.

Den otevřených dveří probíhal ve velmi příjemné, přátelské atmosféře a věříme, že byl jedním z dalších kroků, které povedou k přiblížení naší organizace veřejnosti.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE