Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Víkendové vzdělávání Ramzová

Úvodní stránka > Víkendové vzdělávání Ramzová

Víkendové vzdělávání – Ramzová 2020

I v letošním roce byly pěstounské rodiny rozděleny do dvou skupin a první skupina vyjela na víkendové vzdělávání na Ramzovou, v termínu od 7. 8. do 9. 8. 2020 pod záštitou Poraden pro rodinu Olomouc, Prostějov a Přerov. Pěstounům a jejich dětem se věnovali psychologové Monika Stejskalová, Darina Skokanová, Petr Hroch a klíčové pracovnice Zuzana Černá, Silvie Pazderová a Jana Hlobilová.
Program byl připraven pro 28 pěstounů a 26 pěstounských dětí a 13 příbuzných, včetně biologických dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottem letošního víkendu bylo téma „Porozumění sobě a druhým lidem“. Vzdělávání zajistili odborní pracovníci střediska a jeden vzdělávací blok vedla JUDr. Drahoslava Weiglová, soudkyně Okresního soudu v Přerově. O víkendu byla probírána témata školního vzdělávání dětí, soudní rozhodovací praxe v otázkách stanovování výživného, úpravy kontaktu pěstounských dětí s rodinou a ochrany majetku pěstounského dítěte včetně využití pěstounských dávek. Kolega Petr Hroch z Poradny pro rodinu Olomouc si připravil přednášku na téma „Vliv stravy na vývoj dětí a vztahy v rodinách“ a téma druhé přednášky zaměřil na teenagery. Obě měly velký úspěch.

I pro děti byl připraven pestrý program. Počasí nám přálo a děti mohly trávit spoustu času i ve venkovním bazénu. Z víkendového pobytu si děti, pěstouni ale i pracovníci odvezli originální trička, která si sami tvořili.

Pěstouni měli v průběhu vzdělávacího víkendu možnost vzájemné výměny zkušeností, podpory a sdílení radostí či starostí nejen ve vzdělávacích blocích.

Společně se těšíme na naše pěstouny i v dalším roce!

 

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE