Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Víkendové vzdělávání pěstounů – Rusava

Úvodní stránka > Víkendové vzdělávání pěstounů – Rusava

I v letošním roce byly pěstounské rodiny rozděleny do dvou menších skupin a druhá skupina opětovně vyjela na víkendové vzdělávání na Rusavu, v termínu od 16. 8. do 18. 8. 2019 pod záštitou Poraden pro rodinu Olomouc, Prostějov a Přerov. Pěstounům a jejich dětem se věnovaly psycholožky PhDr. Monika Stejskalová, Mgr. Jana Stoklasová a sociální pracovnice Mgr. Zuzana Černá, Bc. Silvie Pazderová a Bc. Jana Hlobilová.
Program byl připraven jak pro 19 pěstounů a 15 pěstounských dětí, tak pro všechny příbuzné včetně dětí, kteří s námi strávili krásný víkend v přírodním parku Hostýnské vrchy.

Vzdělávání zajistily pracovnice poraden a externí odborníci. Víkend byl zaměřen na témata vývojové psychologie, otázky připoutání přijatého dítěte a zdravovědy. Sociální pracovnice přinesly téma orientace pěstouna v systému sociálně-právní ochrany dětí.
I pro děti byl připraven pestrý program. Děti si užívaly fotbalového hřiště, houpaček a skluzavek. Tvořily si originální kornouty na popkorn, které následně využily při večerním promítání filmu „Najednou jsme rodina“.
Do sportovních aktivit s dětmi se zapojovaly i pracovnice.

Pěstouni měli v průběhu vzdělávacího víkendu možnost vzájemné výměny zkušeností, podpory a sdílení radostí či starostí nejen ve vzdělávacích blocích. Mimo odborné vzdělávání byl po celý pobyt zajištěn společný program s mottem „život je spolupráce“, který jsme si všichni užili a to nejen díky dobrému zázemí hotelu, ale také díky krásnému počasí.

Společně se těšíme na naše pěstouny i v dalším roce!

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE