Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Víkendové vzdělávání pěstounů – Ramzová

Úvodní stránka > Víkendové vzdělávání pěstounů – Ramzová

Tak jako každý rok i letos nechybělo v aktivitách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace víkendové vzdělávání pěstounů. Sešli jsme se společně s pěstouny a jejich dětmi o víkendu 9. 8. – 11. 8. 2019 uprostřed krásných jesenických hor – v hotelu Andromeda na Ramzové. Setkání tentokrát spolupořádaly Poradny pro rodinu Šumperk, Jeseník a Přerov. Tým pracovníků byl složen z psychologů – Dariny Skokanové, Mgr. Bc. Lucie Cinkové,  Mgr. Jaroslava Člupného  a ze sociálních pracovnic – Bc. Dáši Roháčkové a Bc. Evy Rovňankové.

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos byl pro 24 pěstounů a 24 dětí nachystaný pestrý program. Vzdělávání pro pěstouny zajišťovali pracovníci poraden, případně pozvaní externí lektoři. Pro pěstouny byla připravena následující vzdělávací témata – Sociálně-právní problematika, Pravidla a hranice ve výchově, Proč je rodina pro děti důležitá, Jak zvládnout péči o dítě a zároveň i o sebe. Dále měli možnost využít večerního sdílení ve skupině či individuálních pohovorů s psychology.  Pěstouni nejen, že si splnili svoji vzdělávací povinnost v délce 24 hodin ročně, ale taktéž měli možnost seznámit se s ostatními pěstouny, vzájemně si vyměnit zkušenosti, pobavit se při volné večerní zábavě, a utužit své vztahy s dětmi, o které pečují.

A jak zabavit děti? S tímto úkolem jsme se vypořádali s lehkostí. Zatímco se pěstouni školili, pracovníci zajistili pro děti zajímavou besedu s pracovníkem horské služby, šli na vycházku do hor, koupali se  v bazénu, malovali na trička, hráli fotbal či jen tak dováděli na hřišti.

Byla velká škoda, že nám v sobotu večer nevyšlo počasí a nemohli jsme uskutečnit plánovaný táborák se stezkou odvahy pro děti. Avšak ani špatné počasí nám nezabránilo v tom, abychom se večer všichni sešli, popovídali si a zahráli nějaké hry. Krásná hra na kytaru, kterou nám zpříjemnil společné chvilky jeden z pěstounů, jen podtrhla, už tak skvělou atmosféru. Již nyní se těšíme na příští ročník!

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE